• ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
    TarcH
    Komplexné architektonické služby

Ponúkame kvalitné a komplexné služby v oblasti Architektúry Pozrite si projekty z nášho ateliéru:
about-image

Prečo práve my ?

Sme mladí, dynamickí a nadšení tím odborníkov s bohatými skúsenosťami pripravení pre Vás spraviť vysnívaný domov, resp. ziskový investičný zámer.

O nás

Sme architektonický ateliér so skúsenosťami s veľkými i malými projektmi. Na trhu pôsobíme od roku 2009 a za ten čas sme zrealizovali viac ako 350 rôznych projektov. Zabezpečujeme komplexnú projektovú dokumentáciu od návrhu až po vydanie stavebného povolenia ale i samostatne jednotlivé časti projektovej dokumentácie. Využívame služby overených odborníkov z rôznych profesií, čo nám umožňuje komplexne a efektívne riešiť jednotlivé problémy. Našim cieľom je sa čo najviac priblížiť k dokonalosti, preferujeme jednoduchú a čistú architektúru s prihliadaním na tepelnotechnické vlastnosti objektu a elimináciu tepelných mostov. Spokojnosť našich klientov je pre nás vždy prvoradá.

Naše služby

Predprojektová činnosť

Poradenstvo pri výbere vhodného pozemku vzhľadom na orientáciu SV strán, prehodnotenie vhodnosti pozemku na požadovaný investičný zámer (súlad s územným plánom, dostupné verejné rozvody a pod.).

Architektonická štúdia

Návrh objektu formou počitačového 3D modelu vzhľadom na individuálne podmienky investora, polohu pozemku, orientáciu k SV stranám a daným regulatívam.

Dokumentácia pre územné konanie

Spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia.

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane jednotlivých profesií a prípojok potrebných pre udelenie stavebného povolenia.

Realizačná dokumentácia

Realizačná dokumentácia stavebnej časti a statiky, prípadne aj ostatných profesií, s podrobným riešením detailov, prestupov a pod.

Vizualizácia a 3D modely

Vyhotovenie počítačových 3D modelov a následných vizualizácií, návrhy objektov a ich zmien, farebné a materiálové návrhy fasád.

Inžinierska činnosť

Zastupovanie klienta pred úradmi a dotknutými orgánmi, zabezpečenie jednotlivých vyjadrení, stanovísk a povolení potrebných k realizácií stavby.

Poradenstvo

Odborná pomoc pri výbere vhodných materiálov pre výstavbu, optimalizácia tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií, riešenie konštrukčných detailov, autorský dozor, zabezpečenie výberového konania na dodávateľa stavby a pod.

Autorský dozor

Kontrola výstavby, jej postupu a riešenie detailov v súlade s projektovou dokumentáciou a architektonickým zámerom.